ไทย ปาร์ค สเน็ค ฟาร์ม

สวนงูไทยปาร์ค สเน็กฟาร์ม เลขที่ 99/9 อ.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์เป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ เช่น เต่า กิ่งก่าสายพันธ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยถือ นโยบายให้ประโยชน์และความรู้กับชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลานอย่างเกื้อหนุนกัน

โดยมีนโยบายหลักคล้ายกับสถานเสาวภาในกรุงเทพมหานครที่เปิดให้ความรู้คล้ายคลึงกันมีการสาธิตการรีดพิษงูและบอกถึงวิธีป้องกันและปฐมพยาบาลเบื่องต้นในขณะที่ถูกงูกัด สอนและจัดนิทรรศการถึงวิธีดำรงชีวิตของงูไม่ว่าจะเป็นการออกลูกลักษณะเป็นไข่หรือเป็นตัวอาหารของงูและถิ่นที่อยู่อาศัย สถานที่พบงู การฟักไข่ การสืบพันธ์ รวมไปถึงการป้องกันงูกัด วงจรชีวิตงู อาหารของงู ซึ่งความรู้ต่างๆที่กล่าวมานี้มอบให้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ และสันทนาการกับประชาชนทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของยาและเซรุ่มป้องกันพิษงูในประเทศไทย

เมื่อสมัย 150 ปีก่อน ประเทศไทยเรียกว่า ”SIAM” มีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเอเชียมีระบบนิเวศน์ที่ครบวงจรทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษไม่มีพิษขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วเนื่องจากประเทศ”SIAM”เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวเป็นหลัก โดยข้าวนั้นเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ หนูและหนูเป็นแหล่งอาหารของงูทำให้งูอพยพจากป่ามาสู่ชุมชนเป็นจำนวนมากนั้นทำให้การเข้ามาในชีวิตประจำวันของคนพบได้โดยทั่วไป โดยบางครั้งงูมีพิษเช่นงูเห่าก็มีการกัดคนบ้างทำให้เสียชีวิต วิธีการรักษาแบบโบราณ ใช้ยาสมุนไพรต่างๆขับพิษและรักษาอาการอักเสบและฆ่าเชื้อโรคเพราะงูนั้นกินอาหารคือพวกหนูทำให้เกิดเชื้อโรคที่เขี้ยวของงู ทางราชการไทยโดยพระบาทสมเด็จรัชการที่5ได้เริ่มต้นนำเข้าเซรุ่มป้องกันพิษงูมาโดยหมอฝรั่งหมอสอนศาสนาเข้ามาและเริ่มพัฒนาคิดค้นเซรุ่มป้องกันพิษงูประเภทต่างๆเกิดขึ้นและจัดตั้งสถานเสาวภา สภากาชาดไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในด้านเอกชนก็ค้นคว้าวิถีการดำรงชีวิตของงูและการนำพิษของงูมาสกัดเป็นยาแก้ปวดข้อ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอีกทั้งตำรายาแผนโบราณก็ได้มีการศึกษาว่าส่วนต่างๆของงูนั้นสามารถทำเป็นยาโดย ยาแผนโบราณทั่วไปที่แยกยาตั้งต้นเป็น1.พืชวัตถุ 2.สัตว์วัตถุ 3.ธาตุวัตถุ

  • พืชวัตถุเช่น สมุนไพรทั่วไปเช่น โสม ถั่งเชาฯลฯ
  • สัตว์วัตถุเช่น งู ม้าน้ำ ตะขาบ ฯลฯ
  • ธาตุวัตถุเช่น กำมะถัน ทองคำ ฯลฯ

เอกสารการขึ้นทะเบียนยา